rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ RADY Dz-17 z poniedziałku 18.10.2021 na Wtorek 19.10.2021 godz 18.oo

18, październik, 2021 | Aktualności

ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ RADY R.Dz-17 z poniedziałku 18.10.2021 na Wtorek 19.10.2021 godz 18.oo

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 09  i  23 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 16 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 11  i  25 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 maj 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 10 maj 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content