rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Cmentarz Grębałów ograniczenia w ruchu i ograniczenia postoju obowiązują w dniach 30 października – 1 listopada.

30, październik, 2021 | Aktualności

W rejonie cmentarza Grębałów ograniczenia w ruchu i ograniczenia postoju obowiązują w dniach 30 października – 1 listopada.

cmentarz Grębałów
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Parking dla osób uprawnionych wyznaczony zostanie przed bramami główną i boczną cmentarza. Dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i od strony ul. Blokowej. Wyjazd tylko do ul. Blokowej.

Na noc z 30 na 31 października oraz z 31 października na 1 listopada po decyzji służb nastąpi przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych w Krzesławicach – na odcinku od ul. Zielony Jar do ul. Kocmyrzowskiej.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 09  i  23 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 16 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 11  i  25 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 maj 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 10 maj 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content