rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zbiornik retencyjny „Zesławice”

Zbiornik retencyjny "Zesławice"Zbiorniki Zesławice (nr 1 – zachodni oraz nr 2 – wschodni) – dwa zbiorniki retencyjne wody pitnej w Zesławicach na rzece Dłubni w kilometrze 9,03. Akweny oddzielone są od siebie nasypem o szerokości ok. 15 m i wysokości 1 m. W środkowej części zbiorników nasyp posiada szerokie obniżenie oraz wloty zamykane kratą, co umożliwia wymianę wody między zbiornikami przy normalnym napełnieniu. Zbiornik Zesławice nr 2 pełni awaryjną funkcję zbiornika wody pitnej.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
5 marca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
4 i 18 marca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
6 i 20 marca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
11 marca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
13 marca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
12 marca godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
12 marca godz. 19.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

V  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 21 marzec 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie