rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Bezpłatna specjalistyczną pomoc psychologiczną, oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie.

21, grudzień, 2020 | Aktualności

Informacja nt. bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologicznej, którą oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie. Ośrodek świadczy dostępne całą dobę, nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne w formie interwencji kryzysowej (w tym w miejscu zamieszkania lub zdarzenia) mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Więcej informacji na stronie internetowej www.oik.krakow.pl, istnieje możliwość zgłoszenia się po pomoc pod całodobowym numerem telefonu: 12 421 92 82 lub e-mailowo na adres: sekretariat@oik.krakow.pl.

ZAPISY:

  • przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
  • telefonicznie pod numerem 572-882-200

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

  • ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content