rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7.  Spotkanie odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.17:30 w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A.

Spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7. Spotkanie odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.17:30 w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A.

Zapraszam na spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7. Spotkanie odbędzie się  6 czerwca 2023 r.  o godz.17:30  w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A. Na spotkanie zostali zaproszeni...
Spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7.  Spotkanie odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.17:30 w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 MAJA 2023 r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przekazuje tekst i rysunek projektu planu edycji wykładanej do publicznego wglądu w dniach od 29 maja od 27 czerwca 2023r. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2023r. w sposób podany...
Spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7.  Spotkanie odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.17:30 w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Katarzyna Jachymska oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zapraszają mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Wodociągów Miasta Krakowa . Tematem spotkania będzie możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w osiedlach Dzielnicy XVII. Miejsce spotkania Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jaskrowa 5 w Krakowie w dniu 19 czerwca 2023r. o godz. 17:oo

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Katarzyna Jachymska oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zapraszają mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Wodociągów Miasta Krakowa . Tematem spotkania będzie...
Spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7.  Spotkanie odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.17:30 w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu do tut organu:26.04.2023 r.) dotyczącą nieruchomości przy os. Na Stoku 34A w Krakowie informuje,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wodpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu do tut organu:26.04.2023 r.)dotyczącą nieruchomości przy os. Na Stoku 34A w Krakowie informuje, że tut....