rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

FERIE 2021 W MIEŚCIE KRAKOWIE INFORMACJE

5, styczeń, 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy o FERIACH 2021 W MIEŚCIE KRAKOWIE

Oraz o atrakcjach przygotowanych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych legitymujących się ważną Krakowską Kartą Rodzinną przez Gminę Miejską Kraków w ramach kolejnej edycji akcji „Zima z Krakowską Kartą Rodzinną”. Więcej informacji tutaj :
<https://kkr.krakow.pl/aktualnosci/245603,56,komunikat,ferie_2021_z_krakowska_karta_rodzinna.html>

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja ze względów technicznych została przełożona na

dzień 18 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content