rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Komisje Merytoryczne Rady Dzielnicy XVII

Komisje merytoryczne działający przy

Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie ( 9 kadencji )

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Składy osobowe komisji Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej

 1. Andrzej DZIEDZIC
 2. Lucyna MADEJ – Przewodnicząca Komisji
 3. Paweł MLECZKO
 4. Marcin SUDOŁ
 5. Jerzy WÓJCIK

Komisja Infrastruktury

 1. Sebastian ADAMCZYK
 2. Katarzyna CUDEK
 3. Andrzej DZIEDZIC
 4. Katarzyna FRANKIEWICZ
 5. Paweł MLECZKO – Przewodniczący Komisji
 6. Zbigniew RAJSKI
 7. Stanisław STROŃSKI
 8. Jerzy WÓJCIK
 9. Jan ZABAGŁO

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

 1. Sebastian ADAMCZYK
 2. Katarzyna FRANKIEWICZ – Przewodnicząca Komisji
 3. Alina SUDOŁ
 4. Wiesław WOJNARSKI
 5. Waldemar WOŁOCH

Komisja Ochrony Środowiska

 1. Grzegorz CZEKAJ
 2. Andrzej DZIEDZIC
 3. Zbigniew RAJSKI – Przewodniczący Komisji
 4. Jerzy WÓJCIK

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu

 1. Katarzyna CUDEK
 2. Andrzej DZIEDZIC
 3. Katarzyna FRANKIEWICZ
 4. Marcin SUDOŁ
 5. Wiesław WOJNARSKI
 6. Jerzy WÓJCIK
 7. Jan ZABAGŁO – Przewodniczący Komisji

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Grzegorz CZEKAJ
 2. Stanisław STROŃSKI
 3. Wiesław WOJNARSKI
 4. Waldemar WOŁOCH – Przewodniczący Komisji
 5. Jerzy WÓJCIK

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia

 1. Sebastian ADAMCZYK – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej DZIEDZIC
 3. Lucyna MADEJ
 4. Alina SUDOŁ
 5. Wiesław WOJNARSKI
 6. Jerzy WÓJCIK

Komisja Rewizyjna

 1. Grzegorz CZEKAJ
 2. Stanisław STROŃSKI – Przewodniczący Komisji
 3. Waldemar WOŁOCH

 

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie