rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Komisje

19, kwiecień, 2021

Komisje działający przy

Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji:

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej                           Przewodnicząca Komisji  –  Frankiewicz Katarzyna                                               Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew,               Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki                                          Przewodnicząca Komisji  –  Kubik Agnieszka                                                       Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa.

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego                    Przewodniczący Komisji  –  Waldemar Wołoch                                                    Gawłowski Zygmunt, Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław,               Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek, Ziętara Teresa.

Komisja Spraw Mieszkaniowych                                                               Przewodnicząca Komisji  –  Ziętara Teresa                                                      Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych                                         Przewodnicząca Komisji  –  Korzec Lucyna                                                                Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander.

Komisja Ochrony Środowiska                                                              Przewodniczący Komisji  –  Rajski Zbigniew                                                             Czyż Wiesław, Mleczko Paweł, Wójcik Jerzy, Zabagło Jan, Zaleński Leszek.

Komisja Budżetu Obywatelskiego                                                                             Przewodnicząca Komisji  –  Madej Lucyna                                                                  Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga, Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.

Komisja Rewizyjna                                                                                  Przewodniczący Komisji  –  Zdziebko Aleksander                                                Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

 

link do bip : https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

 

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 13 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 14 luty 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 20 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 18.15

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content