rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Komunikat Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczący ROZBUDOWY ul. GLINIK – KANALIZACJA OPADOWA DESZCZOWA

19, maj, 2020 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

ul. GLINIK – ROZBUDOWA ulicy Komunikat Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczący ROZBUDOWA ul. GLINIK  –  KANALIZACJA OPADOWA DESZCZOWA.

 

W związku z planowanym przygotowaniem do realizacji rozbudowy ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia. W planowanej inwestycji Rozbudowy ul. Glinik   –  likwidowane będą rowy przydrożne, a wody opadowe będą odprowadzane poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową.

Zarządu Dróg Miasta Krakowa INFORMUJE mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego z pasie drogowym,  w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli przyległych posesji).

W przypadku zdecydowania się na wykonanie przyłącza należy wystąpić do jednostki Klimat Energia Gospodarka Wodna Miasta Krakowa o wydanie warunków i uzyskać wymagane dokumenty formalno – prawne.

Klimat Energia Gospodarka Wodna w Krakowie – link do strony

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=627

Zarząd Dróg Miasta Krakowa strona internetowa z informacjami dotyczącymi przebudowy ulicy GLINIK na odcinku pomiędzy ulicami Wadowska a Bystronia w Krakowie odcinek o długości 1,7km .

ZDMK > Nasze działania > Zadania inwestycyjne > Rozbudowa ulicy Glinik

Zapoznaj się z projektem – link do strony poniżej

https://zdmk.krakow.pl/dzialania/zadania-inwestycyjne/

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie