rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konsultacje i Komunikaty

2, październik, 2012

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

treść ogłoszenia dostępna tutaj

—————————————————————————————————

[expand title=”2020.05.25 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II (przebieg w obszarze Dzielnic Miasta Krakowa: IV, XV, XVII) „]
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

treść ogłoszenia dostępna tutaj
[/expand]

——————————————————————————————————————

[expand title=”2019.06.01 –
Urząd Miasta Krakowa – dotyczy konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej „]
treść konsultacji dostępna tutaj [/expand]

——————————————————————————————————————

[expand title=”2019.04.26 –
Urząd Miasta Krakowa – dotyczy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,KOMBINAT” „]
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KOMBINAT”
treść ogłoszenia dostępna tutaj
[/expand]


——————————————————————————————————————

[expand title=”2019.04.26 –
Urząd Miasta Krakowa – dotyczy
o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,ŁOWIŃSKIEGO” „]
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ŁOWIŃSKIEGO”
treść ogłoszenia dostępna tutaj
[/expand]


——————————————————————————————————————

[expand title=”2019.02.01 – Komunikat w sprawie używania Grilla Ogrodowego po 1 września 2019 w Krakowie „]
Pobierz treść komunikatu cz.1
Pobierz treść komunikatu cz.2 [/expand]

——————————————————————————————————————

[expand title=”2018.12.14 – Informacja małopolskiego Departamentu Rolnictwa i Geodezji” ws. dofinansowania dla określonych zadań na wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej  ] 

 

 

Pobierz treść informacji

[/expand]

[expand title=”2014.10.07 – W sprawie planowanej zabudowy terenu w Krzesławicach”]
W dniu 30 września 2014r. Pan Prezydent Jacek Majchrowski przeprowadził wizytację trenów, na których planowana jest budowa budynków komunalnych przez Miasto. Panu Prezydentowi towarzyszyli : Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Pani Elżbieta Koterba, Dyrektor Wydziału Inwestycji Pani Janina Pokrywa, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Pani Katarzyna Bury oraz Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Pan Stanisław Madej

W powyższej sprawie Towarzystwo Przyjaciół Krzesławic wysłało do Pana
Prezydenta pismo, które można znaleźć tutaj.

W tej sprawie Rada Dzielnicy XVII podjęła również Uchwałę Nr XLVI/377/2014 z
dnia 28 sierpnia 2014r., którą można znaleźć tutaj.

Obyło się również spotkanie w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa ,
notatkę ze spotkania można znaleźć tutaj.

Odpowiedź Z-cy Prezydenta Pana Tadeusza Trzmiela na pismo Towarzystwa Przyjaciół Krzesławic:
1, 2, 3, 4, 5
[/expand]

[expand title=”2014.04.23 – Komunikat w sprawie ochronnego szczepienia lisów”]
Pobierz treść komunikatu
[/expand]
[expand title=”2014.03.14 – Komunikat w sprawie konsultacji z mieszkańcami na temat ZIO 2022″]
Pobierz treść komunikatu
[/expand]
[expand title=”2013.10.11 – Komunikat w sprawie szczepień dla lisów”]
Pobierz treść komunikatu
[/expand]
[expand title=”2013.05.16 – Instrukcja postępowania na wypadek awarii tzn. niekontrolowanego przedostania się GMO do środowiska”]
Pobierz treść informacji
[/expand]
[expand title=”2013.04.23 – Zasady dofinansowania i kwalifikacji dzieci niepełnosprawnych”]
Pobierz treść informacji
[/expand]
[expand title=”2013.03.20 – Informacja na temat uprawy maku i konopii”]
Pobierz treść informacji
[/expand]
[expand title=”2013.01.24 – Informacja na temat całodobowej pomocy medycznej”]
Pobierz treść informacji
[/expand]
[expand title=”2012.12.18 – Plan postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowanego rozprzestrzenianie się GMO”]
Pobierz treść planu
[/expand]
[expand title=”2012.11.13 – Komunikat ws.Porady dla Seniorów”]
Pobierz treść komunikatu cz.1
Pobierz treść komunikatu cz.2
[/expand]
[expand title=”2012.11.05 – Komunikat ws.Zimowej opieki nad zwierzętami”]
Pobierz treść komunikatu
[/expand]
[expand title=”2012.10.24 – Komunikat ws.Programu Pomocy Lokatorom”]
Pobierz treść komunikatu cz.1
Pobierz treść komunikatu cz.2
Pobierz treść komunikatu cz.3
[/expand]
[expand title=”2012.09.27 – Komunikat ws.szczepień dla lisów”]
Pobierz treść komunikatu cz.1
Pobierz treść komunikatu cz.2
[/expand]
[expand title=”2012.09.24 – Komunikat ws.akcji deratyzacji”]
Pobierz treść komunikatu
[/expand]

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 13 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 14 luty 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 20 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 18.15

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content