rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie uprzejmie informuje o planowanej Akcji Elektroporządki w dniu 28.03.2022r. w godz 9.oo – 11.oo.

16, marzec, 2022 | Aktualności

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie uprzejmie informuje o planowanej Akcji „Elektroporządki”, realizowanej w ramach kampanii parasolowej „Kraków w dobrym klimacie”. Akcja będzie polegała na odbiorze elektroodpadów od mieszkańców Krakowa. W ustalonym terminie,  przez dwie godziny będzie stał samochód „Elektrobrygady” Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, do którego mieszkańcy będą mogli oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.W miejscu – w zatoczce za przystankiem autobusowym „Na Stoku Szkoła” przy ul. Poległych w Krzesławicach  na ustawienie samochodu Elektrobrygady w dniu 28.03.2022r. w godz 9.oo – 11.oo.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie