rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – wydział Infrastruktury

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego.  „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obręb 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej ” w mieście Kraków...

12 czerwca 2023 r. na ul. Poległych w Krzesławicach rozpocznie się remont chodnika na odcinku od budynku nr 34 os. Na Stoku do ul. Zielony Jar.

12 czerwca 2023 r. na ul. Poległych w Krzesławicach rozpocznie się remont chodnika na odcinku od budynku nr 34 os. Na Stoku do ul. Zielony Jar. W związku z pracami lokalne zawężenia, przejście dla pieszych druga stroną ulicy. Prace potrwają do 10.07.2023 r.  ...

Budowa drogi ekspresowej S7 i powiązana z nią przebudowa ul. Kocmyrzowskiej wymuszą wyłączenie torowiska tramwajowego do Wzgórz Krzesławickich.

Budowa drogi ekspresowej S7 i powiązana z nią przebudowa ul. Kocmyrzowskiej wymuszą wyłączenie torowiska tramwajowego do pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. więcej informacji na ten temat dostępne tutaj  

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady 

czynne w dniach

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek – w godz   9.oo – 13.oo

Piątek – w godz   9.oo – 12.oo


i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 MAJA 2023 r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przekazuje tekst i rysunek projektu planu edycji wykładanej do publicznego wglądu w dniach od 29 maja od 27 czerwca 2023r. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2023r. w sposób podany...

czytaj dalej

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Katarzyna Jachymska oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zapraszają mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Wodociągów Miasta Krakowa . Tematem spotkania będzie możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w osiedlach Dzielnicy XVII. Miejsce spotkania Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jaskrowa 5 w Krakowie w dniu 19 czerwca 2023r. o godz. 17:oo

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Katarzyna Jachymska oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zapraszają mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Wodociągów Miasta Krakowa . Tematem spotkania będzie...

czytaj dalej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu do tut organu:26.04.2023 r.) dotyczącą nieruchomości przy os. Na Stoku 34A w Krakowie informuje,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wodpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu do tut organu:26.04.2023 r.)dotyczącą nieruchomości przy os. Na Stoku 34A w Krakowie informuje, że tut....

czytaj dalej

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 5 i 20 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 7 i 21 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.