rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacja Dzielnicowy st. asp. Rafał Śpiewak

Dzielnicowy st. asp. Rafał Śpiewak rejon działania nr 24 - telefon kontaktowy 47 83 53 614 , 604-219-424, prowadzi działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczania terenu ogólnie dostępnego w Krakowie przy ul. Darwina 66,oraz ograniczenia uciążliwego korzystania z tego terenu poprzez jazdę na motorach crossowych i quadach. dnia 01.02.20121 do dnia 31.07.2021

Informacja Dzielnicowy asp. szt. Andrzej Bujnarowski

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Kamiński rejon działania nr 23 - telefon kontaktowy 47 83 53 629 , 604-216-254, prowadzi działania zmierzające do ograniczenia gromadzenia się młodych osób spożywającychc alkohol i zakłócających spokój publiczny os. Na Wzgórzach 17A w Krakowie w piwnicach klatki II. okres działania od dnia 01.02.20121 do dnia 31.07.2021

Informacja Dzielnicowy st. sierż. Łukasz Świątkowski

Dzielnicowy st. sierż. Łukasz Świątkowski rejon działania nr 22 - telefon kontaktowy 47 83 53 629 , 604-201-047 , prowadzi działania skupiające się na profilaktyce mającej na celu przeciwdziałanie popełniania przestępstw oszustwa na tzw. wnuczka, policjanta na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych życiowo w podległym służbowo rejonie.

Informacja Dzielnicowy st. asp. Łukasz Kamiński

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Kamiński rejon działania nr 21 - telefon kontaktowy 47 83 53 667 , 602-892-354, prowadzi działania zmierzające do ograniczenia, a w konsekwencji do wyeliminowania faktów zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu wbrew zakazowi przez młode osoby gromadzące się na ławce przy bloku nr 14 os. Na Stoku w Krakowie. okres działania od dnia 01.02.20121 do dnia 31.07.2021

Informacja Dzielnicowy st. sierż. Łukasz Świątkowski

Dzielnicowy sierż.sz. Łukasz Świątkowski telefon kontaktowy 12 61-53-629, 604-201-047 prowadzi w rejonie placówki handlowej mieszczącej się w Krakowie przy Grębałowskiej 12 działania prewencyjne wobec osób naruszających zakaz spożywania alkoholu w obrębie przedmiotowej placówki. Planowany czasookres podejmowanych działań: 01.08.2020r.– 31.01.2021r.

Skip to content