rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Plan KANTOROWICE Prace nad sporządzeniem planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r.

18, Listopad, 2021 | Aktualności

Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 listopada 2021 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KANTOROWICE”.

Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r.

Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KANTOROWICE

WSZELKIE INFORMACJE POD ADRESEM BIP KRAKÓW   —  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=146284

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2021 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2021 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2021 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content