rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ŁOWIŃSKIEGO”

13, maj, 2019 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ŁOWIŃSKIEGO”

Termin składania wniosków do dnia 14 czerwca 2019 r.

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA informacje dostępne na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=108339

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i  20 czerwiec 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 czerwiec 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 czerwiec 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 02 czerwiec 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 02 czerwiec 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 czerwiec 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 czerwiec 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content