rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Stowarzyszenia

7, wrzesień, 2012

Stowarzyszenia na terenie Dzielnicy XVII:

Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic – www.luczanowice.pl

Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice” – www.kantorowice.com.pl

Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic” – www.bezgranic.com.pl

Grębałów – www.grebalow.eu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa – strona internetowa

„Szansa” – Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych” os. Na Wzgórzach 44

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 05 września 2022 o godz. 19.oo

Posiedzenie w dniu 19 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 07 września 2022 o godz. 18.oo

Posiedzenie w dniu 21 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 września 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 września 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 06 września 2022 o godz. 18.3o

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content