rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Terminy posiedzeń Komisji

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej 
Posiedzenie w dniu 6 i20 września 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 września o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 7 września o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content