rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ulica Folwarczna od dnia 12 kwietnia 2023 r. zaplanowane zostało rozpoczęcie modernizacji fragmentu ul. Folwarcznej

11, kwiecień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Na środę, 12 kwietnia 2023 r. zaplanowane zostało rozpoczęcie modernizacji fragmentu ul. Folwarcznej od skrzyżowania z ul. Grębałowską do posesji nr 22. W trakcie prac – zmiany dla kierowców (brak przejezdności w czasie wykonywania podbudowy, 1-2 dni), dojazd do posesji przy ul. Folwarcznej zapewniony od strony ul. Stefczyka. Koszt prac to ok. 340 tys. zł. Prace potrwają do końca maja 2023 r.

Zadanie w ramach Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie