rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ulica Geodetów od 1 marca modernizacja nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Grębałowskiej do ul. Kantorowickiej. W związku z pracami lokalne zwężenia – przejezdność ulicy zachowana.

27, luty, 2023 | Aktualności

Ulica Geodetów  – od środy 1 marca drogowcy planują rozpoczęcie prac remontowych na ul. Geodetów.

Robotami objęty będzie odcinek  od ul. Kantorowickiej  do ul. Grębałowskiej – wymiana nawierzchni jezdni oraz zniszczonych krawężników. W związku z pracami lokalne zwężenia, przejezdność zachowana.

Modernizacja potrwa do końca marca br.,  a jej koszt to ok. 300 tys. zł.

Zadanie realizujemy w ramach Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

 

 

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie