rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przedstawił Radzie Dzielnicy XVII proponowaną nową trasę przejazdu autobusu w osiedlu Grębałów

8, czerwiec, 2022 | Aktualności

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przesłał do Rady Dzielnicy XVII proponowaną nową trasę przejazdu autobusu w osiedlu Grebałów i w załączeniu przekazał do wykorzystania  schemat propozycji trasy przejazdu autobusu po os. Grębałów.

Dlatego zorganizowano spotkanie z mieszkańcami osiedla:

W dniu 22 czerwca o godz. 19.oo  w Klubie Dukat ul. Styczna 1 w Krakowie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedla w celu poinformowania mieszkańców osiedla Grębałów. O nowej propozycji trasy przejazdu Autobusu Miejskiej Komunikacji po osiedlu Grębałów.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i 21 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 marzec 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.