rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”, Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przekazuje tekst oraz rysunek projektu planu w edycji wykładanej do publicznego wglądu w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2022

16, marzec, 2022 | Aktualności

Łowińskiego – Projekt planu, projekt ustaleń

PROJEKT PLANU WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2022 r.

https://www.ibard.com/d/54df605c982127925107a02e99b4e8b110eaa98d

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 09  i  23 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 16 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 11  i  25 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 maj 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 10 maj 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content