rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania biura Rady Dzielnicy XVII

13, marzec, 2020 | Aktualności

PRZEWODNICZĄCY Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na zagrożenie wynikające
z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, przedstawia informacje na temat funkcjonowania biura Rady Dzielnicy XVIII Wzgórza Krzesławickie od dnia 13 marca 2020 r.

W związku z informacjami  otrzymanymi z Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa
biuro Rady Dzielnicy XVII w dniu 02 i 03 Kwietnia 2020r. przyjmuje wyłącznie korespondencje poprzez

pocztę elektroniczną rada@dzielnica17.krakow.pl

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z SEKRETARIATEM
Tel. 012  645 30 09 w godz. od 11.00 do 12.00  w dniu 01.04.2020r.

Oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail:   rada@dzielnica17.krakow.pl

Jest to trudna decyzja, jednak takie działanie prewencyjne uważamy za jedynie rozsądne i odpowiedzialnie społecznie.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
6 luty godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
5 luty godz. 19.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
7 luty godz. 18.3o

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
5 luty godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
7 luty godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
7 luty godz. 19.15

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
6 luty godz. 19.oo

 

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.