rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wsparcie przy realizacji konsultacji społecznych Dwór Badenich i Park Wadów

15, kwiecień, 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej przystępują do konsultacji społecznych dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie.

Konsultacje będą trwać w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośba, aby zamieszczone w załączeniu ogłoszenia konsultacyjne dedykowane osobno dla stron internetowych i tablic ogłoszeń wraz z grafiką zostały przekazane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa,  z prośbą o zamieszczenie na administrowanych przez nie dzielnicowych stronach internetowych oraz wywieszone na tablicach informacyjnych, będących w dyspozycji danej Rady. Proszę także o umieszczenie wspominanego ogłoszenia na tablicach urzędowych UMK  do dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Z poważaniem
Elżbieta Kois-Żurek
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie