rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zarząd Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Andrzej Dziedzic

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII           (9 kadencji w latach 2023 – 2028)

Odpowiedzialny za:
– Całokształt pracy Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
– Finanse i Budżet Dzielnicy XVII

– za prace Komisji Infrastruktury                                        – za prace Komisji Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej

Dyżur Poniedziałek  i  Środa  w godzinach  14.oo – 15.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

po uzgodnieniu terminu w sekretariacie Rady Dzielnicy  

nr tel 12 / 645 30 09

Biuletyny Informacji Publicznej w Krakowie

Jerzy Wójcik

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVII  (9 kadencji w latach 2023 – 2028)

Odpowiedzialny za:

za prace Komisji Planowania Przestrzennego i Transportu                                                                          – za prace Komisji Ochrony Środowiska                            – za prace Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia

Dyżur w pierwszy i drugi wtorek miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

oraz druga środa miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

Wiesław Wojnarski

Członek Zarządu Dzielnicy XVII                                   (9 kadencji w latach 2023 – 2028)

Odpowiedzialny za:

za prace Komisji Kultury, Oświaty i Sportu                       – za prace Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Dyżur w pierwsza i trzecia środa miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

oraz drugi poniedziałek miesiąca

w godz.18.oo – 18.3o

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Budowa Drogi S7 – Widoma Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
27 sierpnia godz. 18.00

Komisja Infrastruktury
26 sierpnia godz. 19.0o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
28 sierpnia godz. 18.30

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
26 sierpnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
28 sierpnia godz. 18.00

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
27 sierpnia godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
29 sierpnia godz. 17.45 (w siedzibie Straży Miejskiej Na Stoku 1)

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

X  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 29 sierpnia 2024r, na godz. 18.3o

w siedzibie Straży Miejskiej na I piętrze sala konferencyjna

os. Na Stoku 1 w Krakowie