rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zawiadomienie o kontrolach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

13, lipiec, 2022 | Aktualności

Zawiadomienie o kontrolach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK  – zawiadamia ws kontroli właścicieli nieruchomości przez Strażą Miejską Miasta Krakowa w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

Treść zawiadomienia – komunikatu

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2022 o godz. 20.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content