rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków – konsultacje społeczne – Projekty uchwał dotyczące zmian w

11, marzec, 2022 | Aktualności

Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków – konsultacje społeczne –

Projekty uchwał dotyczące zmian

dostępne w linku poniżej

 

https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/257945,2148,komunikat,projekty_uchwal_dotyczace_zmian_w_zintegrowanym_systemie_gospodarowania_odpadami_komunalnymi_na_terenie_gminy_miejskiej_krakow_-_konsultacje_spoleczne.html.

 

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 13 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 14 luty 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 20 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 18.15

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content