rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Przebudowa ul. GLINIK – rozpoczyna się od dnia 15.11.2021r.

5, listopad, 2021 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Na 15 listopada (poniedziałek) zaplanowane zostały pierwsze prace na ul. Glinik.  Zarząd Dróg Miasta Krakowa inwestycje w Krakowie poniżej link do strony

https://inwestycje.krakow.pl/investment/411

Informacje powiązane z przebudowa ulicy Glinik opublikowane w dniu 19 maja 2020 na stronie internetowej Rady Dzielnicy XVII http://beta.dzielnica17.krakow.pl/komunikat-zarzadu-drog-miasta-krakowa-dotyczacy-rozbudowy-ul-glinik-kanalizacja-opadowa/

Ulica zostanie rozbudowana na odcinku od Bystronia do Wadowskiej, w związku z robotami pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Wykonawca wprowadzi od 15.11.2021 roku czasową organizację ruchu.
Szczegóły:

Ulica Glinik zostanie rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z ul.
Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską. W ramach inwestycji zaplanowano
m.in.: przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wadowskiej (na odcinku od
ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka), budowę kanalizacji deszczowej,
budowę obustronnych chodników, nowe przystanki autobusowe, przebudowę
istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebudowane zostaną
skrzyżowania z ul. Kosów i ul. Jaskrową. Pojawi się nowa nawierzchnia.

W pierwszej kolejności toczyć będą się prace związane z budową i
przebudową
infrastruktury podziemnej. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Umowa została podpisana z firmą SARIVO Infrastruktura na kwotę ok. 9,2
mln zł. Roboty potrwają ok. 8 miesięcy.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie