rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Remont ul. Glinik – rozpoczyna się od dnia 15.11.2021r.

5, Listopad, 2021 | Aktualności

Na 15 listopada (poniedziałek) zaplanowane zostały pierwsze prace na ul. Glinik. Ulica zostanie rozbudowana na odcinku od Bystronia do Wadowskiej, w związku z robotami pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Wykonawca wprowadzi od 15.11.2021 roku czasową organizację ruchu.
Szczegóły:

Ulica Glinik zostanie rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z ul.
Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską. W ramach inwestycji zaplanowano
m.in.: przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wadowskiej (na odcinku od
ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka), budowę kanalizacji deszczowej,
budowę obustronnych chodników, nowe przystanki autobusowe, przebudowę
istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebudowane zostaną
skrzyżowania z ul. Kosów i ul. Jaskrową. Pojawi się nowa nawierzchnia.

W pierwszej kolejności toczyć będą się prace związane z budową i
przebudową
infrastruktury podziemnej. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Umowa została podpisana z firmą SARIVO Infrastruktura na kwotę ok. 9,2
mln zł. Roboty potrwają ok. 8 miesięcy.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2021 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2021 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2021 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content